Dema

Samohodna zglobna dizel korpa 16 m

JLG 450 AJ