Kontakt

Lokacija

Dema d.o.o. Stari Banovci
Dimitrija Tucovica 57
22305 Stari Banovci
Republika Srbija

Kontakt podaci
Poslovni info

PIB: 104561126
MB: 20190701