Dema

Samohodna zglobna korpa

Elektro

Iznajmljivanje elektro samohodne zglobne korpe

Radna visina elektro platforme

Dizel

Iznajmljivanje dizel samohodne zglobne korpe

Radna visina dizel platforme